Christine Beretta Brognara

Christine Beretta Brognara

Kinesens - Institut de kinésiologie

Certificazione RME
Certificazione RME
Metodi di terapia con label di qualità RME
  • Kinesiologia
  • Certificato settoriale Oml TC - metodo Kinesiologia