Frank Hediger

Frank Hediger

Institut für chinesische Medizin ICM GmbH

Certificazione RME
Certificazione RME
Metodi di terapia con label di qualità RME
  • Medicina Tradizionale Cinese MTC
  • Anmo/Tuina (MTC)
  • Qi-Gong (MTC)
  • Tai-Chi (MTC)