Karin Kariya Christen

Karin Kariya Christen

Praxis für Chinesische Medizin & Shiatsu Therapie

Damianweg 11, 5400 Baden

Damianweg 11
5400 Baden

Praxis für Chinesische Medizin & Shiatsu Therapie

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Shiatsu