Meiyu Li

Meiyu Li

Gong TCM

Mythenstrasse 28, 8840 Einsiedeln
Telefon: 055 556 70 75

Mythenstrasse 28
8840 Einsiedeln

Telefon: 055 556 70 75

Gong TCM

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Traditionelle Chinesische Medizin TCM
  • Akupunktur (TCM)
  • Anmo/Tuina (TCM)
  • Elektroakupunktur (TCM)
  • Moxa/Moxibustion (TCM)
  • Ohrakupunktur (TCM)
  • Chinesische Arzneimitteltherapie (TCM)
  • Schröpfen (TCM)