Mo Ru

Mo Ru

Chinesische Medizin Ru GmbH

Certificazione RME
Certificazione RME
Metodi di terapia con label di qualità RME
  • Medicina Tradizionale Cinese MTC
  • Certificato Oml MA - indirizzo Medicina tradizionale cinese MTC - Agopuntura/Tuina
  • Agopuntura (MTC)
  • Anmo/Tuina (MTC)
  • Coppettazione (MTC)