Mo Ru

Mo Ru

Chinesische Medizin Ru GmbH

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Medicina Tradizionale Cinese MTC
  • Certificato Oml MA - indirizzo Medicina tradizionale cinese MTC - Agopuntura/Tuina
  • Agopuntura (MTC)
  • Anmo/Tuina (MTC)
  • Coppettazione (MTC)