Nele Baldeh

Nele Baldeh

Shiatsu Baldeh

Heiligbergstrasse 38, 8400 Winterthur

Heiligbergstrasse 38
8400 Winterthur

Shiatsu Baldeh

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Shiatsu