Sophie Thurnher

Sophie Thurnher

Spiraldynamik® Med Center St. Gallen

Certificazione RME
Certificazione RME
Metodi di terapia con label di qualità RME
  • Spiraldynamik Diploma Level Advanced MED-Q