Susanna Muri

Susanna Muri

Shiatsu

Leisibachstrasse 57B, 6033 Buchrain
Telefon: 078 857 09 73
www.shiatsu-susanna-muri.ch

Leisibachstrasse 57B
6033 Buchrain

Telefon: 078 857 09 73
www.shiatsu-susanna-muri.ch

Shiatsu

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Shiatsu