Vreni Menzi Antony

Vreni Menzi Antony

Shiatsu

Webergasse 14, 9000 St. Gallen
Telefon: 071 278 47 81

Webergasse 14
9000 St. Gallen

Telefon: 071 278 47 81

Shiatsu

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Shiatsu