In-hua Chou

In-hua Chou

Shiatsu-Therapy

les Moulins 4, 2516 Lamboing
Telefon: 078 833 12 17

les Moulins 4
2516 Lamboing

Telefon: 078 833 12 17

Shiatsu-Therapy

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Shiatsu