Ingeborg Wegmüller

Ingeborg Wegmüller

naturalhelp.ch

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Naturopathie MN (Médecine Naturelle)
  • Phytothérapie occidentale
  • Diététique (MN)
  • Méthodes de détoxication / Détoxination (MN)
  • Hydrothérapie (MN)
  • Techniques de massage (MN)