Nina Hake

Nina Hake

Shiatsu-und Manualtherapie

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Linfodrenaggio manuale
  • Shiatsu