Jürg Stuber

Jürg Stuber

Shiatsu

Wengistrasse 18, 4500 Solothurn
Telefon: 032 622 78 06

Wengistrasse 18
4500 Solothurn

Telefon: 032 622 78 06

Shiatsu

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Shiatsu