Veronika Simeon

Veronika Simeon

Shiatsu am Bach

Zer Niwu Briggu 8, 3922 Stalden VS
Telefon: 079 834 27 92

Zer Niwu Briggu 8
3922 Stalden VS

Telefon: 079 834 27 92

Shiatsu am Bach

EMR zertifiziert
EMR zertifiziert
Therapie-Methoden mit EMR-Qualitätslabel
  • Shiatsu